Contact

Specifieke vragen over het eisenpakket kunt u stellen aan Rob Stadt
IT coördinator KNGF (Profielgegevens)

Heeft u vragen van algemene aard of wilt u discussieren met collega's of leveranciers dan bent u welkom op het forum op FysioNetwerken.

Onder Thema ICT in de praktijk treft u meer interessante fora. Meer informatie...

Ontwikkelingen

Via de dossiers ICT en EPD en Informatiebeveiliging op het Kennisplein van FysioNet kunt u zich op de hoogte stellen van ontwikkelingen.
Eventueel kunt u een thema abonnement nemen.

Welkom

Deze website is ingericht ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van het Programma van Eisen Fysio-EPD. De eerste versie van dit eisenpakket werd ontwikkeld door leden (werkzaam in de eerste en tweede lijn en als specialist) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Dit n.a.v. een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Doel: meer marktwerking, innovatie en sturing op ICT ontwikkelingen

Eisen
De ICT omgeving van de fysiotherapeut dient te voldoen aan diverse eisen. Eisen die worden gesteld door de fysiotherapeut zelf, maar ook eisen die de omgeving stelt: overheid, patiënt, zorgverleners waarmee wordt samengewerkt en verzekeraars. Primair moet de ICT omgeving de fysiotherapeut adequaat ondersteunen volgens de laatste technologische stand van zaken. Wet en regelgeving ziet er op toe dat de fysiotherapeut garant staat voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. De inhoud van overeenkomst met de IT leverancier zal de fysiotherapeut houvast moeten bieden m.b.t. die af te geven garanties naar de patiënt. Maar ook in relatie tot het borgen van de continuïteit van de praktijkvoering.

Eigen verklaring
Leveranciers kunnen een (versie van een) product onderwerpen aan een zelftoets. Na afronding kan deze desgewenst worden gepubliceerd (via de pagina Verklaringen. Op deze manier kan aan bezoekers van deze site inzicht worden even in de mate waarin een product het Programma van Eisen ondersteunt.

Keurmerk
Producten kunnen in aanmerking komen voor een Keurmerk. Daarvoor is een verklaring nodig van een gekwalificeerd IT-auditor die de eigen verklaring van de leverancier onderschrijft. Klik hier voor aanvullende informatie.

Ik wil meer weten ...

... over wet en regelgeving, privacy, informatiebeveiliging, goede afspraken met mijn IT leverancier, standaardisatie en hergebruik van gegevens.
» Ik wil meer weten ...

Leveranciers

Met ingang van versie 2.0 bieden we leveranciers de mogelijkheid om via deze site meer informatie over hun product (en Keurmerk ambities) te verstrekken.
» Leveranciers

Wie hebben bijgedragen?

Welke personen hebben tot dusver aan de ontwikkeling van het Programma van Eisen bijgedragen?

» Wie hebben bijgedragen?

 

Deze site maakt geen gebruik van cookies    -    © KNGF 2011 - 2015