Contact

Specifieke vragen over het eisenpakket kunt u stellen aan Rob Stadt
IT coördinator KNGF (Profielgegevens)

Heeft u vragen van algemene aard of wilt u discussieren met collega's of leveranciers dan bent u welkom op het forum op FysioNetwerken.

Onder Thema ICT in de praktijk treft u meer interessante fora. Meer informatie...

Ontwikkelingen

Via de dossiers ICT en EPD en Informatiebeveiliging op het Kennisplein van FysioNet kunt u zich op de hoogte stellen van ontwikkelingen.
Eventueel kunt u een thema abonnement nemen.

Welkom

Deze website is ingericht ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van het Programma van Eisen Fysio-EPD. De eerste versie van dit eisenpakket werd ontwikkeld door leden (werkzaam in de eerste en tweede lijn en als specialist) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Eén en ander naar aanleiding van een besluit van de Algemene Ledenvergadering.

Aanleiding
De ICT omgeving van de fysiotherapeut dient te voldoen aan diverse eisen. Eisen van de omgeving: overheid, patiënt, zorgverleners waarmee wordt samengewerkt, verzekeraars, maar in het bijzonder de eisen die de beroepsgroep c.q. fysiotherapeut zelf stelt. Primair moet de ICT omgeving de fysiotherapeut adequaat ondersteunen volgens de laatste technologische stand van zaken. Wet en regelgeving ziet er op toe dat de fysiotherapeut garant staat voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. De inhoud van overeenkomst met de IT leverancier zal de fysiotherapeut houvast moeten bieden m.b.t. die af te geven garanties naar de patiënt. Maar ook in relatie tot het borgen van de continuïteit van de praktijkvoering.

Keurmerk
Leveranciers van IT producten en diensten die het eisenpakket hebben geïmplementeerd en vinden dat hun product aan het eisenpakket voldoet, kunnen dit laten toetsen door een -door het KNGF aangewezen- auditor. Als de auditor een verklaring afgeeft dat inderdaad aan de eisen wordt voldaan, komt het product in aanmerking voor een Keurmerk Fysio-EPD. Zie het Tabblad Keurmerk voor een overzicht van de afgegeven Keurmerken.

Voor fysiotherapeuten

Het Keurmerk Fysio-EPD: over het waarom, over wet en regelgeving, over rechten (van uw patiënt) en plichten (die van u).
» Meer informatie

Leveranciers

Met ingang van versie 2.0 bieden we leveranciers de mogelijkheid om via deze site meer informatie over hun product (en Keurmerk ambities) te verstrekken.
» Meer informatie

Wie hebben bijgedragen?

Welke personen hebben tot dusver aan de ontwikkeling van het Programma van Eisen bijgedragen?

» Meer informatie

 

Deze site maakt geen gebruik van cookies    -    © KNGF 2011 - 2014